Už pred 2.svetovou vojnou existovali motorkárske kluby. Na každom mieste sveta sa zhromažďovali do klubov, aby spolu chodili po cestách, organizovali rally podujatia, snažili sa, aby jazdenie na motorkách sa zapísalo do športových disciplín, a aby sa pri tom cítili dobre.
   Na našej stránke môžeš nájsť 2 najväčšie motorkárske kluby na svete, slovenské motorkárske kluby, taktiež nezávislé kluby existujúce na Slovensku, ako aj ostatné kluby a priateľské združenia motorkárov.