Slovakia MC,

  MC Kluby a ich ocnačenie

 

    Do budúcna rátame s tým, že na Slovensku vznikne ešte istý počet motocyklových klubov. Súvisí to samozrejme s rastúcim počtom motorkárov, ktorí chcú niekam patriť.
Snažíme sa vyhnúť prípadným nedorozumeniam, a preto vás informujeme o tom, ako by mali vyzerať označenia jednotlivých klubov, aby sa nezamieňali s MC klubmi.

 

V roku 2012 sme dostali povolenie na nosenie nášho color-u, ktorý nie je väčší ako 28 cm. Popritom prezidentovi odsúhlasili používanie funkcie na prednej ľavej strane vesty.

Od roku 2015/2 je povolené vyvesiť aj funkciu podpredsedu (Vice President) na prednej ľavej strane vesty! Všetci členovia môžu maťnašitý zmenšený color priemeru do 10 cm na prednej ľavej strane vesty!

                           

 

Klub má aj iné označenia, ktoré nosíme (členovia a aj klubu blízke osoby) na prednej hornej strane vesty a na zadnej spodnej strane. Význam týchto označení je pre verejnosť neprístupný.

 

                                 

 

Rozloženie jednotlivých dielov u MC klubov na Slovensku vychádza zo svetového MC hnutia. Takže sa tu nejedná o nejaký individuálny výmysel pár ľudí! Motokluby na Slovensku musia mať označenia jednodielne (ak ich chcú používať). T.j. nesmú opticky pripomínať trojdielne MC farby!

Použitie kombinácie farieb je vecou konzultácie s MC klubmi na Slovensku. Samozrejmosťou je úplná odlišnosť, to znamená, že je vylúčená podobnosť, zameniteľnosť so znakmi klubov SLOVAKIA MC.

Označenie na prednej strane, teda funkcia, názov klubu, domovenka, štát, je výsadou jedine MC klubov.

Tieto zásadné pravidlá, ako aj veci, ktoré vás zaujímajú si môžete objasniť priamo u niektorého z klubov SLOVAKIA MC.


         

 

 

 

 

 

 

Copyright: Red Devils, Wild Horses Slovakia MC